Overtuigende toespraak over het legaliseren van kansspelen

By Publisher

Jansen: 'Ik zou graag zien dat er straks wordt gezegd: "Kijk, zoals het in Nederland ging bij het legaliseren en reguleren van online gokken, dat is een schoolvoorbeeld van hoe het moet gaan".' Andere landen. Jansen wees in zijn toespraak op de gang van zaken in een aantal ons omringende landen.

Jansen wees in zijn toespraak op de gang van zaken in een aantal ons omringende landen. ‘In Italië is er een verbod afgekondigd op reclame voor online kansspelen, omdat het land overspoeld werd door gokreclame. Ook in België greep de wetgever in: het aantal wedkantoren moet omlaag en reclame wordt aan banden gelegd. De lobby van online-bedrijven kon zich verplaatsen van de rechtszaal naar het ministerie, om mee te denken over de invulling van die nieuwe wetgeving. Juridische strijd Inmiddels ligt een wetsvoorstel klaar dat die online-kansspelen in Nederland moet reguleren. Nu de Eerste Kamer heeft ingestemd met een gereguleerd aanbod van online kansspelen in Nederland, zijn veel bedrijven geïnteresseerd in het krijgen van een licentie. Enkel dan is het mogelijk om Nederlandse consumenten te accepteren en zoals je vast wel weet; de online gokindustrie is een miljardenindustrie (erg interessant dus). De exploitatie van weddenschappen of van kansspelen aan boord van de in het eerste lid bedoelde schepen is evenwel verboden van het moment dat het schip een schip/haven raakvlak heeft als bedoeld in artikel 5, 5°, van de wet van 5 februari 2007 betreffende de maritieme beveiliging tot het moment dat het schip het anker licht. De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de wet Kansspelen op Afstand. Dankzij deze nieuwe wet, waar de Tweede Kamer in 2016 mee instemde, wordt het online aanbod van kansspelen voor Nederland gereguleerd. Dit is hard nodig omdat spelers in Nederland nu spelen bij illegale, buitenlandse aanbieders. Er is daardoor geen toezicht op kansspelverslaving. Ook kunnen spelers ongemerkt het U ziet dan hoe u het document daar kunt laten legaliseren. Bijvoorbeeld een afschrift van een geboorteakte. Legalisatie in Nederland door het Consulair Dienstencentrum (CDC) Het CDC van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) kan in enkele gevallen een document voor u echt laten verklaren of u daarbij helpen. De Tweede Kamer heeft op 7 juli 2016, na een heftige periode van discussies over voor en tegens, de gokwet eindelijk goedgekeurd. Maar toch is anno 2019 de wet er nog steeds niet. Zolang de gokwet nog niet door de Eerste Kamer is goedgekeurd, en daarmee het online gokken in Nederland nog niet is gelegaliseerd,

Titel ; 7 MEI 1999. - [Wet op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers] (NOTA : bij arrest nr.108/2018 van 19-07-2018 (B.St. 12-09-2018, p. 70154), heeft het Grondwettelijk Hof dit wet vernietigd, in zoverre zij de cumulatie van verschillende aanvullende vergunningen van

Afgelopen week vergaderde de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand. Het wetsvoorstel heeft als doel online kansspelen te legaliseren. Met het wetsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan het regeerakkoord van het kabinet Rutte II, waarin onder meer is opgenomen dat het kansspelbeleid wordt gemoderniseerd en dat online kansspelen Veel mensen hebben er naar uitgekeken, er is dan eindelijk weer aandacht over het online gokken en Holland Casino. De Eerste Kamer heeft namelijk plenair vergaderd over het legaliseren van de online kansspelen, maar ook over de toekomst van Holland Casino. De vergadering is geleid door Ankie Broekers-Knol van de VVD. De Kansspelautoriteit vat samen dat er dit jaar tien boetes werden opgelegd in het verband met het aanbieden van online kansspelen 3.5 delen door tien is gemiddeld 350k euro per boete. Dat valt

Het gaat hem meer over de concurrentiepositie ten opzichte van de andere landen in Europa, die de wetgeving rond de 20% belasting hebben staan. Hierdoor verlies je per definitie de strijd om het online gokken te legaliseren. Het 'illegaal' gokken blijft dan nog vele voordelen kennen.

Wet op de kansspelen. 1 Behoudens het in Titel Va van deze wet bepaalde is het verboden: . a. gelegenheid te geven om mede te dingen naar prijzen of premies, indien de aanwijzing der winnaars geschiedt door enige kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen, tenzij daarvoor ingevolge deze wet vergunning is verleend; Jansen: 'Ik zou graag zien dat er straks wordt gezegd: "Kijk, zoals het in Nederland ging bij het legaliseren en reguleren van online gokken, dat is een schoolvoorbeeld van hoe het moet gaan".' Andere landen. Jansen wees in zijn toespraak op de gang van zaken in een aantal ons omringende landen. Bij de tweede wet gaat het over het legaliseren van het casinowezen en het privatiseren van Holland Casino. Dinsdag de 19e komt de Wet op de Kansspelen in stemming. Daarnaast wordt de behandeling van de wet modernisering speel casino regime aangehouden Het wetsvoorstel moet wel nog door de Kamer worden afgehandeld. De Wok voorziet op dit moment niet in vergunningen voor online kansspelen. Op basis van het Wetsvoorstel kansspelen op afstand dat in behandeling is bij het parlement, zal naar verwacht de Kansspelautoriteit in de loop van 2016 of 2017 starten met de uitgifte van vergunningen voor online kansspelen. Naast de regulering van online kansspelen Motie-Postema (PvdA) c.s. over het blokkeren van internetsites van illegale aanbieders van online kansspelen (EK 33.996, M) Dit betekend dat er naar alle waarschijnlijkheid in 2 020/2021 legaal online gegokt kan worden, op goksites welke beschikken over een vergunning van de KSA. See full list on jellinek.nl

Sep 12, 2017 · Voorts heeft de verdediging betoogd - zakelijk weergegeven - dat het bewezen verklaarde niet strafbaar is omdat toepassing van artikel 1, eerste lid, aanhef en onder a., van de Wet op de Kansspelen (WOK) in strijd is met artikel 56 van het Verdrag van de werking van de Europese Unie, nu voornoemde bepaling in de WOK iedere vorm van online

Dit betekent dat het het beste is als je een algemene interesse hebt in je onderwerp, anders zou je je kunnen vervelen of gefrustreerd raken bij het verzamelen van informatie. (Je hoeft echter niet alles te weten.) Een deel van wat deze ervaring lonend maakt, is iets nieuws leren. Dec 12, 2018 · Hoewel er ook commentaar is op de landen waar de kansspelen op internet wel gelegaliseerd zijn. Zo is er bijvoorbeeld weinig consensus over wat een goede mate van bescherming is en hoe dit het beste geïmplementeerd kan worden. Wanneer echter de situatie werd besproken hoe deze nu nog altijd in Nederland is. De exploitatie van weddenschappen of van kansspelen aan boord van de in het eerste lid bedoelde schepen is evenwel verboden van het moment dat het schip een schip/haven raakvlak heeft als bedoeld in artikel 5, 5°, van de wet van 5 februari 2007 betreffende de maritieme beveiliging tot het moment dat het schip het anker licht.